Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 1. GİRİŞ

HRWORKS YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“HRWorks veya Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Bu politika metni ile, çeşitli kanallar aracılığı ile bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin ne amaçlarla işleneceği, hangi sürelerle saklanacağı, kişisel verilerinizin paylaşıldığı taraflar ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

HRWorks, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde bu politikada açıklanan kurallar çerçevesinde işlemektedir.

HRWorks, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ nda (“Politika”) zaman zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Politika’ nın güncel versiyonuna internet sitemizden (www.hrw.com.tr) ulaşabilirsiniz.

 1. POLİTİKANIN KAPSAMI

Bu Politika, kişisel verilerini topladığımız, kişisel verilerini bizimle paylaşan ya da iş ortaklarımız, danışmanlarımız gibi üçüncü kişiler aracılığıyla kişisel verilerini elde ettiğimiz tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

HRWorks, yönetici seçme ve yerleştirme ile ihtiyaç anında insan kaynakları yönetimi iş birlikteliği konusunda danışmanlık hizmeti sunan bir şirkettir. Bu kapsamda HRWorks, müşterilerine insan kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabilmeleri için seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ölçme ve değerlendirme gibi alanlarda hizmet vermektedir. Müşterilerimiz genel olarak işvereniniz ya da iş olanakları ile ilgilendiğiniz kurumlar olabilmektedir.

 

HRWorks Seçme ve yerleştirme alanında, şirketlerin orta ve üst seviyedeki yönetici ihtiyaçlarına yönelik pozisyonlar başta olmak üzere uygun adayların belirlenmesi ve yerleştirilmeleri süreçlerinde (“İşe Alım Hizmetleri”) destek vermektedir.

 

İşe alım hizmetlerinin yanı sıra HRWorks, ihtiyaç anında insan kaynakları yönetimi iş birlikteliği adı altında temel gelişim programları, kişisel gelişim ve yetkinlik eğitimleri, organizasyonel gelişim, liderlik gelişim programları dahil çeşitli eğitim ve gelişim programları (“Organizasyonel Gelişim”) ile hizmet vermektedir.

 

HRWorks olarak açıklanan alanlarda faaliyetlerimizi sürdürürken bir takım kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiği daha detaylı ele alınmaktadır:

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi Toplayabiliriz?

HRWorks, size yardımcı olabilmek, müşterilerimize hizmet verebilmek ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek için kişisel verilerinizi toplayabilmektedir. Topladığımız kişisel verilerinizin türü, kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına göre değişebilmektedir.

 

Sizinle ilgili topladığımız Kişisel Veriler -bunlarla sınırlı olmamak üzere- aşağıdakileri içerebilir:

 

Kimlik ve iletişim bilgileri: adınız; adres, e-posta, telefon bilgileri, cinsiyet, medeni hal, aile durumu, doğum tarihi ve yeri gibi bilgileriniz.

İşe Alım, Seçme & Yerleştirme Hizmetleri Bağlamında Profesyonel geçmişe ilişkin bilgiler: eğitim geçmişi, istihdam tarihi, beceri ve deneyim, profesyonel yeterlilik ve bağlantılar, eğitim ve mesleki nitelikler, yabancı dil bilgisi, sertifika ve belgeler; referans bilgileri, iş başvuru formlarında yer alan bilgiler, görüşmelerde kişi hakkında tutulan notlar, kişilik envanteri sonuçları, özgeçmişlerde yer alan bilgiler, bize gönderdiğiniz ya da internette herkese açık olarak paylaştığınız bilgiler, referans bilgileriniz gibi işe alım, seçme & yerleştirme süreçleri gibi insan kaynakları projeleri kapsamında toplanan sizinle ilgili bilgiler.

Özel nitelikli bilgiler: Bazı durumlarda, işe alım, seçme & yerleştirme hizmetleri kapsamında sizinle yapılan görüşmelerde (yüz yüze, telefon vb.) sizinle ilgili birtakım özel nitelikli veriler toplanabilmektedir. Bu verilere örnek olarak, dernek ve sendika üyeliği, adli sicil kaydı, sağlık bilgileriniz örnek gösterilebilir. Bu bilgiler, işe uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla (örneğin sağlık durumunuzun ilgili pozisyona uygun olup olmadığı veya adli sicil kaydınızın kanunen bazı işlerde çalışmanızı engellemesi) kullanılabilmektedir.

 

Burada sayılanlar dışında da size destek olabilmek ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri yerine getirebilmek, geliştirebilmek amacıyla başkaca kişisel verilerinizi de toplayabilmekteyiz.

 

Eğer bu Politika kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmiyorsanız lütfen bizimle kişisel verilerinizi paylaşmayınız veya paylaştığınız kişisel verilerinizin imha edilmesi için irtibata geçiniz.

 1. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verilerinizi doğrudan HRWorks ile iletişime geçtiğiniz kanallardan bize iletebilmektesiniz. Örneğin, iş başvurusunda bulunmak için gönderdiğiniz özgeçmişiniz ile bize, adınız-soyadınız, iletişim bilgileriniz ve geçmiş iş deneyiminiz gibi kişisel verilerinizi sağlamaktasınız. Bizimle başka kişilere ilişkin kişisel verileri paylaştığınızda (örneğin referans gösterdiğiniz kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri gibi), buna yetkili olduğunuzu ya da gerekli izinleri aldığınızı ve bu bilgileri Politikamız kapsamında işleyebileceğimizi kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

Benzer şekilde, üçüncü kişiler aracılığıyla da kişisel verilerinizi toplayabiliriz. İşe alım hizmetlerimiz kapsamında referanslarınızdan, network aktiviteleri, internet, danışmanlarımız, sosyal medya platformları, lisanslı veri tabanlarından sizinle ilgili bilgiler edinebiliriz. Bu bilgilerin elde edilmesi için ayrıca rıza alınması gerekiyor ise rızanız alınarak verileriniz işlenebilir.

 

Bazı hizmetlerimiz kapsamında bize destek olan hizmet sağlayıcılarımız bulunmaktadır. Örneğin bazı değerlendirme faaliyetlerimiz için internet üzerinden anket veya testler yapılması ile bunların değerlendirilebilmesi için destek aldığımız üçüncü kişiler bulunmaktadır. Bu kapsamda üçüncü kişilere ait sunucular üzerinden kişisel verileriniz toplanabilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

İşbu Politika, üçüncü tarafların kontrolü ve denetiminde bulunan kanallar aracılığıyla toplanan kişisel verileri kapsamamaktadır. Linkedin, bir kariyer sitesi, portalı veya bir sosyal medya kuruluşunun kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve veri güvenliği politikalarından HRWorks sorumlu değildir.

 

Aşağıda, kişisel verilerinizi hangi araçlar vasıtasıyla topladığımıza ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 • İş başvurusunda bulunduğunuzda. İşe alım süreçlerine ilişkin başvurularınız kapsamında, kişisel verilerinizi doğrudan e-posta, web sitemiz, Linkedin, kariyer portalları vb. gibi kanallarla bizimle paylaşabilmektesiniz. Kişisel verilerinizi bu şekilde iletmeniz ve iş başvurusunda bulunmanız tamamen kendi inisiyatifinizdedir. Bununla birlikte zaman zaman başvurduğunuz pozisyon gereği sizden daha fazla bilgi talep edebiliriz. İş başvurusu süreçleri kapsamında bize bilgilerinizi iletmeniz ile aşağıdakileri kabul ediyorsunuz:
 • İşbu Politika’ yı okuduğunuzu, anladığınızı ve veri sorumlusu olarak HRWorks’ ün sizi kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlattığını, bilgilendirdiğini;
 • Kişisel verilerinizin bu Politika kapsamında işleneceğini;
 • Bize ilettiğiniz bilgilerin bilginiz dahilinde tam, doğru ve güncel olduğunu, yanlış ve yalan beyanlarınızın tespit edilmesi halinde başvurularınızın değerlendirilmeyeceğini,
 • HRWorks’ ün başvurunuzun ve beyanlarınızın doğruluğunu teyit edebilmek için gerekli referans görüşmelerini gerçekleştirebileceğini.
 • Müşterilerimize hizmet sunduğumuzda. İşe alım süreçlerinde uygun adayları tespit etme, eğitim ve gelişim süreçlerinde bizden destek alan müşterilerimiz bulunmaktadır. Bu süreçlerin yürütülmesi için kişisel verileriniz müşterilerimiz tarafından (veya müşterilerimiz adına hareket eden danışmanlar veya servis sağlayıcılar tarafından) bize sağlanabilir. Bazı durumlarda müşterilerimiz sizinle doğrudan iletişime geçmemizi isteyebilir.
 • İş ilişkisi kurduğumuzda. Müşterimiz, tedarikçimiz veya iş ortağımız olarak sizinle herhangi bir iş ilişkisine girdiğimizde, çalışanlarınızın veya yetkililerinizin birtakım bilgileri (örneğin imza sirkülerinde şirket yetkililerinin bilgileri, iletişimi sürdürebilmek için çalışanların e-posta adresleri gibi) bize sağlanabilir. Bu durumda kişisel verileriniz iş ilişkisi kurduğumuz şirket, şirketin çalışanları ya da doğrudan sizin tarafınızdan HRWorks’ e iletilebilir.
 • HRWorks tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldığınızda. Katılımcı olarak kişisel verilerinizi doğrudan siz sağlayabilirsiniz veya işvereniniz ya da iş arkadaşlarınız tarafından sağlanabilir.
 • HRWorks bünyesinde bir pozisyon için başvurduğunuzda. Bu durumlarda, kişisel verilerinizi doğrudan siz veya bir ajans (bir işe alım portalı, kariyer sitesi) sağlayabilir.
 • Bir şikayetinizi bildirmek veya bilgi almak için bize ulaştığınızda. Web sitemizde yer alan iletişim formu veya posta, telefon vb. aracılığıyla bize ulaşmanız durumunda kişisel verilerinizi toplayabiliriz.
 • Sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde. Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin hesaplarımız aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde size yardımcı olmak için bazı kişisel verilerinizi sağlamanızı isteyebiliriz.
 • E-bültenimize üye olduğunuzda. Sizi duyurularımızdan haberdar etmemizi istediğiniz takdirde kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
 1. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçlarla İşleyebiliriz?

Bu bölümde çeşitli kanallarla bizimle paylaştığınız/paylaşılan kişisel verilerinizi Şirketimizin faaliyetlerini yerine getirebilme adına hangi amaçlarla işlediğimiz özetlenmektedir:

 

Size İş Fırsatları Sunmak: Şirketimize ilgilendiğiniz iş başvuruları için başvurduğunuzda, özgeçmişiniz ve çeşitli vasıtalarla bize sağladığınız kişisel verileri, sizi değerlendirmek ve işe alımınızı gerçekleştirebilmek için işleyebiliriz. Rızanız olduğu takdirde, bilgilerinizi veri tabanımızda size uygun başka iş olanakları ve fırsatları olduğu durumlarda iletişime geçmek amacıyla da saklayabiliriz. Veri tabanımızda kaydedilme ile ilgili olarak, her zaman başvurunuzu geri çekebilir veya verilerinizin imha edilmesini isteyebilirsiniz.

 

Müşterilerimize Hizmet Verebilmek: Müşterilerimize, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ölçme ve değerlendirme alanlarında verilen çeşitli hizmetlerin sağlanabilmesi için kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Örneğin işe alım konusunda destek verdiğimiz şirket, ilgili pozisyon için adayın sahip olmasını istediği bilgileri bize ilettikten sonra, adayı tespit etme ve değerlendirme süreçlerini biz yürütebiliriz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen kapsamlarda, aşağıdaki amaçlarla ve benzer amaçlarla işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabiliriz:

 

 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi.
 • İnsan kaynakları danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.
 • Tüm insan kaynakları projelerinin planlanması ve icra edilmesi.
 • Referans kontrol süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi.
 • İnsan kaynakları projelerine ilişkin raporlama, analiz, değerlendirme çalışmalarının yapılması.
 • İnsan kaynakları projelerinde değerlendirilmek ve/veya kullanılmak üzere birtakım envanter uygulamalarının yürütülmesi ve icra edilmesi.
 • Kişisel gelişim ve ölçümleme çalışmalarının/uygulamalarının planlanması ve icra edilmesi.
 • İlgili insan kaynakları çalışmasına uygunluğunuzun analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.
 • İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri kapsamında çeşitli raporlamaların yapılması.
 • Üst düzey seçme ve yerleştirme çözümlerinin planlanması ve sunulması.
 • Yeniden yerleştirme (outplacement) danışmanlığı faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
 • Değerlendirme & gelişim merkezi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi.
 • Yetkinliklerin çalışan performansıyla ilişkilendirilmesi ve kurum yetkinlik havuzu oluşturulması.
 • Yönetici seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.
 • Müşteri çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi.
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi.
 • Talep/şikayetlerin takibi.
 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi.
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Ücret politikasının yürütülmesi.

 

Müşterilerimizin, Tedarikçilerimizin, İş Ortaklarımızın Çalışanları veya Yetkilileri: HRWorks ile aranızdaki iş ilişkisi kapsamında bazı verileriniz toplanmakta ve iş ilişkisi kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, iletişime geçebilmesi için işlenebilmektedir. Bu kapsamda müşterimiz, tedarikçimiz ya da iş ortağımızın bir çalışanı ya da yetkilisi olmanız halinde, size ilişkin kişisel verileri işlememiz gerekebilir. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen kapsamlarda, aşağıdaki amaçlarla ve benzer amaçlarla işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabiliriz:

 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi.
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Hizmet operasyon ve satış süreçlerinin yürütülmesi.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi.

 

HRWorks Çalışanları: HRWorks nezdinde çalışmaya başladığınızda aramızdaki iş ilişkisi kapsamında birtakım verileriniz toplanmakta ve başta iş hukuku olmak üzere mevzuatta yer alan hukuki yükümlüklerimiz kapsamında işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?

Size destek olabilmek ve/veya sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğumuz taraflara hizmet verebilmemiz için üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi yurtiçi veya yurtdışında paylaşmamız gerekebilir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi HRWorks olarak hizmet aldığımız danışmanlarımız ve tedarikçilerimizle; verdiğimiz hizmetler kapsamında ise müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Bazı durumlarda ise hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilmektedir.

 

HRWorks işe alım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilebilmesi adına bazı danışmanlardan hizmet ve destek almaktadır. Bu danışmanlarla birlikte çalışılan insan kaynakları projeleri kapsamında kişisel verileriniz HRWorks tarafından danışmanlarla paylaşılabileceği gibi, danışmanlar tarafından toplanan bilgileriniz HRWorks ile paylaşılabilmektedir.

 

Şirketimiz, kişilik envanteri gibi ölçme ve değerlendirme, internet sitesi barındırma (hosting), IT danışmanlığı, hukuk danışmanlığı/avukatlık hizmetleri, yedekleme gibi -bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla- aldığı hizmetler kapsamında üçüncü kişi tedarikçilerle çalışmaktadır. Bu hizmetlerle ilgili olarak, hizmetlerin sağlanabilmesi için ya da aktif bir paylaşım olmasa da işin doğası gereği bahsi geçen tedarikçilerimizin kişisel verilerinize erişimi söz konusu olabilmektedir.

 

İnsan kaynakları ile ilgili işe alım, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladığımız müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz insan kaynakları projelerinde sizinle ilgili elde ettiğimiz bilgileri müşterilerimizle paylaşabilir ve/veya müşterilerimiz söz konusu projelerin hayata geçirilebilmesi için bize sizinle ilgili bazı bilgilerinizi sağlayabilirler.

 1. Kişisel Verilerinizi İşlerken Uyduğumuz İlkeler Nelerdir?

Bu Politikada yer verdiğimiz kişisel veri faaliyetlerimizde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uyma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizi İşlemek için Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

“Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”: Bir kanunda verileri işlememiz açıkça öngörüldüğü takdirde kişisel verilerinizi bu hukuki sebebe dayanarak işleyebiliriz.

Sözleşmenin Kurulması veya İfası”: Sizinle aramızda imzaladığımız iş sözleşmesinden veya başka herhangi bir sözleşmenin imzalanması veya ifasından kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz sırasında kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Hukuki Yükümlülüklerimiz”: Yasalar tarafından yerine getirmemiz öngörülen yükümlülüklerimiz nedeniyle kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Verilerinizi Alenileştirmeniz”: Herkese açık olarak sunduğunuz bilgilerinizi, örneğin Linkedin hesabınızda yer alan herkese açık fotoğrafınızı bu hukuki sebebe dayanarak işleyebiliriz.

Meşru Menfaatlerimiz”: Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, HRWorks’ ün meşru menfaatleri için gerekli olan durumlarda kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu tür meşru menfaatler, sizin adınıza belirli bir işlem türünü gerçekleştireceğimiz veya dolandırıcılık gibi suçların tespiti ve önlenmesi için kişisel veri işlemenin gerekli olduğu konusunda makul bir beklentiniz olduğu durumlarda söz konusu olabilir. Veri işlemek için meşru menfaatimizin bulunduğu durumlarda, verilerinizi işlememizin hakkınız üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurduğumuzdan emin oluruz.

Açık Rızanızın Varlığı”: Kişisel verilerinizi işleyebilmek için yukarıdaki hukuki sebeplerden en az birisinin olmadığı durumlarda rızanızı istiyoruz; bu şekilde vermiş olduğunuz rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizi işleyebilmemiz için tek hukuki sebep, rızanız ise, geri çekme durumunda kişisel verilerinizi işleyemiyor olacağımızı bilmenizi isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre ile Saklıyoruz?

Kişisel verileriniz genel olarak, işlenme amaçları ortadan kalkana kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesi veya imha edilmesi için takip ettiğimiz kurallar şu şekildedir:

 • Bizimle ilişkiniz devam ettiği sürece (Örneğin müşteri ilişkimiz devam ettiği sürece).
 • Kanunen kişisel verilerinizi saklamamız için belirlenen yasal süre boyunca (Örneğin özlük dosyanızdaki bazı bilgileri saklamamız için başkaca bir hukuki sebep yok ise iş mevzuatı uyarınca 10 bazılarını ise 15 yıl boyunca saklamamız gerekmektedir.
 • HRWorks, işe alım ile süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi işe alım süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olduğu sürece saklamaktadır. Bununla birlikte açık rızanızın olduğu hallerde, HRWorks iş başvurularınıza ilişkin bilgileri, başka uygun pozisyonlarda kullanmak üzere siz açık rızanızı geri çekene kadar tutabilir.
 • Açık rızanıza dayanarak işlediğimiz kişisel verilerinizi açık rızanızı geri çekene kadar (Bu durumda rızanızı geri çekmeniz, rızanızı çekmeden önceki kişisel veri işleme faaliyetlerimizin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir).
 1. I KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Haklarınızı kullanmak için www.hrw.com.tr internet sitemizde yer alan “Başvuru Formu” nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır.

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme – Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi sorgulama hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizi işliyor isek buna ilişkin bilgi talep etme – Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve paylaştığımız hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Talep etmeniz halinde, size şeffaf ve açık bir dil ile kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair bilgi sunacağız.
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme – Kişisel verilerinizin ne amaçla kullanıldığını öğrenmek için bize başvurabilirsiniz. Belirttiğiniz amaçlar dışında kişisel verilerinizi kullanmamızı istemezseniz, beyanınıza uygun olarak kişisel verilerinizi işleyeceğiz.
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi -var ise- aktardığımız üçüncü kişileri bilme – Kişisel verilerinizin kimlere, ne amaçla aktarıldığına ilişkin bilgi edinme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme – Eksik veya yanlış işlediğimizi düşündüğünüz kişisel verilerin düzeltilmesi için bize başvurabilirsiniz. Kişisel verileri herhangi bir üçüncü tarafa aktardığımız durumlarda konu hakkında üçüncü tarafı bilgilendirerek, verilerin düzeltilmesi için tüm makul adımları atacağız.
Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme – Kişisel verilerinizi işlememizi istemediğiniz durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu hak, tüm kişisel verilerin silinmesini kapsayan bir hak değildir. Verilerinizin silinmesine ilişkin her bir talebinizi, yasaların gereklerine uygun olarak dikkatli bir şekilde ele alacağız.
İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme – Kişisel verilerinizin analiz edilmesiyle ortaya çıkan sonucun aleyhinize olduğunu düşünüyorsanız, bu konuda bize başvurma hakkına sahipsiniz. Başvurunuzu olumlu değerlendirmemiz üzerine ilgili sonucun düzeltilmesi için gerekli tüm adımları atacağız.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme – Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesi için en üstün çabayı göstereceğiz.

 

 

 

Daha Fazla Bilgi İçin…

Kişisel verilerinize ilişkin başkaca sorularınız var ise veya haklarınızı kullanmak için:

 • Bostancı Mahallesi Yazmacı Tahir Sokak No:15 D:1 Kadıköy, İstanbul adresine “Başvuru Formu” nu doldurarak yazılı olarak iletebilirsiniz, ya da;
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza veya bize daha önce bildirdiğiniz bir elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine “Başvuru Formu” nu doldurarak gönderebilirsiniz.