how to write an essay in ielts freeessaywriter.org how to write a cover letter college
how to write an ielts band 9 essay essay writer how to write an essay example
how to write good essay in ielts exam https://www.paperhelp.nyc/ how to write email letter to friend
how to write a history essay structure paper help how to write cv properly

İhtiyaç anında
İK Projeleri İşbirlikteliği

Bu ne anlama gelmektedir?

İnsan kaynakları yönetiminde ihtiyacınız olan uzmanlığı istenilen zamanda sağlamak demektir.

Bir şirkete zamanının tamamını satmak anlamına gelen, sabit bir ücret karşılığı o şirketin bordrosunda yeralmak anlayışı, yerini talebe bağlı olarak katma değer yaratma anlayışına bırakıyor. Artık iş hayatında esnek işgücü, teknolojik altyapı ile birleşince işveren ve çalışan açısından farklı bir dinamik yaratıyor.

Hrworks ne sağlıyor?

İnsan kaynakları yönetiminde uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi ve deneyimi, ihtiyaç duyduğunuz anda ve istediğiniz süre boyunca sizlere sağlıyor.

İşverenlerin avantajına olan nedir?

Şirketler tam zamanlı yöneticiler işe alarak, o kişinin zamanının tamamını satın alıyor ve o zaman dilimi içinde personeli verimli çalıştırmaya çabalıyorlar. Ancak şirketler bunda kısmen veya bazen başarılı olabiliyor. Yeni modelde ise böyle bir sorun bulunmuyor.

Yönetici, ürettiği katma değeri tanımlayıp ortaya koyuyor, işveren ise bu katma değere ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa karşılıklı olarak şartlarda anlaşıp el sıkışıyor. Böylece şirketler uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi ve deneyimi hem ihtiyaç duydukları anda hem de ihtiyaçları süresince bünyelerine katmış oluyorlar.

Ayrıca kriz dönemlerindeki belirsizliği de daha rahat ve esnek bir şekilde yönetebilmiş oluyorlar.